Førstehjælpskurser
Dansk Førstehjælpsråd

Førstehjælpskurser


Disse kurser herunder, giver et elektronisk bevis, jf. Dansk Førstehjælps Råds retningslinier og ERC’s guidelines​.4 timers Førstehjælp ved hjertestop (Basisuddannelse)

Indeholder bl.a.:

Stabilt Sideleje

Symptomer på blodprop i hjertet

Stroke (blodprop / blødning i hjernen)

Overlevelseskæden

Hjerte-Lunge-Redning uden hjertestarter

Hjerte-Lunge-Redning med hjertestarter

Fjernelse af fremmedlegeme

Overlevering til ambulancemandskab
4 timers Førstehjælp til børn (Basisuddannelse)

Indeholder bl.a.:

Førstehjælperens hovedpunkter

Bevidsthedstilstand (herunder alarmsymptomer ved infektionssygdomme)

ABC-metoden

Stabilt sideleje (større børn)

OverlevelseskædenHjerte-Lunge-Redning (HLR)

Fjernelse af fremmedlegemer i luftvejene
7 timers medborgerførstehjælp (Funktionsuddannelse)

Indeholder bl.a.:

Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”

Del 2 af basisuddannelsen ”Førstehjælp ved ulykker”

Førstehjælp til akut opståede sygdommeFørstehjælp til akutte skader
7 timers førstehjælp for voksne med ansvar for børn (Funktionsuddannelse)

Indeholder bl.a.:

Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”, tilpasset børn.

Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen ”Førstehjælp og forebyggelse til børn”.

Forebyggelse af drukning og betydningen af fastspænding i bil.
3 timers førstehjælp ved hjertestop (Opdateringsuddannelse / genopfriskningskursus)

Det er en forudsætning at man som minimum har gennemgået Basisuddannelserne Førstehjælp ved hjertestop og Førstehjælp ved ulykker.
Kurset skal foregå senest 24 mdr. efter tidligere kursus


Indeholder bl.a.:

Repetition af førstehjælp ved hjertestop.

Repetition af førstehjælp ved ulykker.

Førstehjælp til blodprop i hjertet.
Book et kursus

Firma*
Kontaktperson*
Hvor skal kurset holdes?*
Telefonnummer*
E-mail*
Evt. besked