Førstehjælpskursus til alle personalegrupper på skolen. Lær at redde både eleverne og dine kolleger

6t. Førstehjælpskursus til alle skolens ansatte


Dette kursus er udviklet i samarbejde med en række skoler, hvor målet var at hele skolens personale: lærere, pædagoger, administration, PPR, teknikken (pedeller) mv. skal kunne yde førstehjælp til både skolens elever (fra indskolingen til udskolingen) og til hinanden. Derfor har vi sammensat et bredt program for førstehjælp ved de mest udbredte ulykkesformer, som personalet på jeres skole kan komme ud for i jeres daglige virke uanset hvilken jobfunktion, I har på skolen.


På kurset vil vi træne dig og dine kolleger til at gribe effektivt ind ved en livstruende ulykke eller pludselig opstået sygdom. Du lærer at ”angribe” en ulykke på den mest hensigtsmæssige måde og disponere hele redningsflowet fra ulykken sker til evt. ambulance overtager patienten igennem en lang række træningscases, som du vil genkende fra din hverdag på din skole. Arrangerer I kurset afdelingsvis, kan vi yderligere skræddersy kurset til fx. PPR, teknikken etc.


6 timers kurset indeholder bl.a.

• Ulykkesdisponering

• Redningskæden ved hjertestop

• Hjerte-Lunge-Redning med og uden hjertestarter

• Drukneulykker

• Forbrændinger

• Blødninger

• Faldulykker

• Hovedskader

• Hjernerystelse

• Knoglebrud på arme og ben

• Forstuvninger

• Tandskader

• Forgiftninger

• Ætsninger både indtagelse og på huden (fx kemilokale, teknikken og rengøringen)

• Fremmedlegemer i luftvejene

• Sygdomme: Epilepsi, sukkersyge, blodpropper, Stroke

• Psykisk førstehjælp

• Almindelig førstehjælp ved ikke-livstruende ulykker

• Praksisnære situationsøvelser / handlebaner


Målgruppe

Alle faggrupper på skolen. Der kræves ingen forudsætninger for at deltage.


Jeres investering i nye færdigheder og øget tryghed på skolen:
Kr. 6.900 ex moms for op til 16 kursister


For skoler anbefaler vi som minimum et 6 timers førstehjælpskursus hvert fjerde år. Efter to år (mellem de 4 år) anbefaler vi her et update kursus målrettet skoler på 3 timer.Der udstedes bevis fra Livredningskurser
Vi vil gerne
lære førstehjælp


Skolens navn
Kontaktperson
Adresse
Postnummer og by
Tlf. nr.
E-mail
Evt. besked