Kompetencegivende

bassinprøve- og livredderkurser

Teamtræningskursus for fuldtidslivreddere


Førstehjælpsundervisning under Corona

Vores førstehjælpsundervisning følger kravene fra myndighederne og Dansk Førstehjælpsråd for at undgå smittespredning.

Læs Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer for førstehjælpsundervisning her:


Varighed

6 timer + prøve


Formål

6 timers kursus, hvor vi bygger ovenpå bassinprøven og udnytter og træner alle rednings- faciliteter i svømmehallen. Ulykker kan ske overalt i svømmehallen og i dens nærhed. Livredderens ansvar og autoritet følger også med ud på parkeringspladsen, når han eller hun er iført sin livredder-t-shirt. Igennem samarbejdsøvelser skaber vi fundamentet for en fremtidig mere effektiv redningsindsats. Svømmehallen får en evaluering af hver øvelse, som efterfølgende kan danne grundlag for ledelsens revurdering af alle sikkerhedsprocedure i svømmehallen – herunder også sikkerhedsudstyrs placering og anvendelse.Indhold

Teori og praktiske øvelser i svømmehallen, hvor teamet af livreddere sammen med instruktøren evaluerer de enkelte øvelser med fokus på bl.a.:


Indhold

• Ansvar

• Ulykkesledelse

• Redningsflowet

• Intern kommunikation

• Kommandoveje

• Samarbejde livredderne imellem

• Samarbejde mellem livredderne og brugere (svømmeklubber, skoler, offentligt badende etc.)

• Opfølgning på hændelser


Svømmehallen kan med fordel også lade svømmehallens livredderafløsere deltage på kurset. Det vil medføre en betydelig opgradering af svømmehallens sikkerhedsberedskab.


Forudsætninger

Kurset forudsætter, at livredderne kan bestå en bassinprøve til enhver tid og har fuldt kendskab til svømmehallens redningsudstyr og kommandoveje ved ulykker. Kurset kan evt. kombineres med, at svømmehallens personale aflægger den årlige bassinprøve.


Deltagerantal

Max. 16 kursister
Book et kursus

Navn på Svømmehal / Vandland*
Kontaktperson*
Hvor skal kurset holdes?*
Telefonnummer*
E-mail*
Evt. besked