Kompetencegivende

bassinprøve- og livredderkurser

Varmtvandsbassinprøvekursus

Varmtvandsbassin-
prøvekursus


Varighed

6 timer + prøve


Målgruppe

Plejehjem, hospitaler, genoptræningscentre og svømmeklubber med babysvømning eller handicapsvømning, som kan stille såvel varmtvandsbassin / terapibassin som kursuslokale til rådighed for et kursus.
Har I ikke en aftale med en svømmehal, kan vi i mange tilfælde formidle en sådan aftale og sammensætte et kursusprogram, der passer ind i jeres tidsplan.Læs også vores brochure

Kursets rammer

Varmtvandsbassinprøvekurset består både af teori og praktiske øvelser i førstehjælp samt træning i livredningsteknikker i vandet. Derfor medbringes badetøj på kurset, ligesom praktisk tøj anbefales under førstehjælpsøvelserne. Vi anbefaler, at der er mindst en uge mellem kursus og prøvedag, således at den enkelte har mulighed for at forberede sig optimalt til prøven.
På kurset gennemgår vi også sikkerhedsprocedurerne for jeres svømmeanlæg. Vi kan stort set altid komme med forbedringsforslag til svømmehallens sikkerhedsprocedure ligesom I lærer en række værktøjer til efterfølgende selv at arbejde med at forbedre jeres sikkerhedsprocedurer.


Formål

Instruktører, der anvender varmtvandsbassiner i svømmehaller og på hospitaler som ramme om deres undervisning, opererer ofte i relativt små bassiner med lav dybde på fx 1,30 meter, og har derfor ikke det samme behov for at kunne svømme, dykke og bjærge som svømmetrænere, lærere og andre instruktører, som anvender mere almindelige bassiner med en dybde på mellem 3,80 og 5 meter.
Det forventes dog, at instruktører for aktiviteter i varmtvandsbassiner har de samme færdigheder i svømmehalsrelateret førstehjælp, kendskab til sikkerhedsforanstaltninger og -procedure mv., som andre instruktører og livreddere i mere almindelige svømmehaller har.
Formålet med uddannelsen er at klæde den enkelte instruktør på til at kunne varetage vandsikkerheden ved undervisningen i varmtvandsbassiner og indgå i det almindelige sikkerhedsberedskab i svømmehallen generelt som fx. ved brand eller chlorgasudslip - dog stadig med fokus på de særlige målgrupper, der anvender varmtvandsbassiner, som fx småbørnsfamilier, gigtpatienter mv.


Prøveaflæggelse sikrer et højt sikkerhedsniveau

Vi lægger vægt på, at kursusforløbet afsluttes med en prøveaflæggelse i alle varmtvandsbassinprøvens 3 dele: livredningsteknikker i vand, svømmehalsrelateret førstehjælp (herunder brug af svømmehallens genoplivningsudstyr) samt anlægsdelen, der blandt andet indeholder alarmeringsplan, evakueringsplan og sikkerhedsforanstaltninger. Det sikrer, at jeres instruktører/personale efter kursusforløbet har et meget højt sikkerhedsmæssigt niveau.


Kursusindhold

• Ulykkesdisponering

• Redningskæden

• Hjerte-Lunge-Redning (HLR)

• Genoplivningsudstyr, hjertestarter (AED)

• skadestedsledelse

• Psykologi

• Svømmehallens farlige områder / forebyggelse af ulykker

• Svømmehallens sikkerhedsplaner

• Drukneulykker

• Livstruende blødninger

• Shock og shockforebyggelse

• Saunaulykker

• Faldulykker

• Fremmedlegemer i luftvejene

• Stabilisering ved brud på nakke/rygsøjle

• Sygdomme: Epilepsi, sukkersyge, blodpropper

• Anatomi

• Dykketeknikker på lavt vand

• Bjærgeteknikker på lavt vand

• Ophalingsteknikker

• Stabiliseringsteknikker i vand

• Nødflytning

• Situationsøvelser

• Aflæggelse af bassinlivredderprøven


Varmtvandsbassinprøvens indhold

1. Prøvetager skal bl.a. kunne redegøre for svømmehallens alarmerings- og evakuerings- plan, placering af genoplivningsudstyr, sikkerhedsforanstaltninger og hvordan ulykker forebygges.

2. Dykning efter medie, bjærgning af roligt medie til kant ved at gå på bunden samt ophaling med hjælper. Undervejs demonstreres kunstig åndedræt i vand.

3. Ophaling af medie uden hjælper samt klargøring til genoplivning på land.

4. Håndtering af nakkeskader.

5. Teoretisk / praktisk prøve, hvor prøvetager demonstrerer overblik i svømme- halsrelateret førstehjælp - herunder brug af hjertestarter (AED) og andet genoplivningsudstyr i svømmehallen.


Kompetencegivende kursusbevis

Efter bestået varmtvandsbassinprøve modtager du LIVREDNINGSKURSER’s varmt- vandsbassinprøvebevis. Varmtvandsbassinprøvebeviset har en gyldighedsperiode på et år.


Book et kursus

Firma*
Kontaktperson*
Hvor skal kurset holdes?
Telefonnummer*
E-mail*
Evt. besked