Førstehjælpskurser

Almen Førstehjælp + hjertestarter


Kursets varighed

7 timer


Formål

Formålet med uddannelsen er at træne dig og dine kolleger til at gribe effektivt ind ved en livstruende ulykke.
Uddannelsen vil bibringe den enkelte værktøjer til at håndtere et samlet førstehjælpsforløb ved en livstruende ulykke, herunder have forståelse for overlevelseskæden ved hjertestop. Endvidere skal den enkelte deltager efter kurset kunne yde Hjerte-Lunge- Redning til en bevidstløs person uden vejrtrækning.


Indhold

• Ulykkesdisponering

• Redningskæden ved hjertestop

• Hjerte-Lunge-Redning med og uden anvendelse af hjertestarter

• Livreddende førstehjælp og den livsvigtige ilttransport

• Almindelig førstehjælp ved ikke-livstruende ulykker

• Psykisk førstehjælp

• Anatomi og fysiologi med udgangspunkt i de livsvigtige organer

• Situationsøvelser / handlebaner


Kursets rammer

Kurset afvikles gerne på din arbejdsplads for at skabe så realistiske situationsspil som muligt med udgangspunkt i de ulykkestyper, som vil være mest sandsynlige netop her. Der kræves god plads til øvelser og praktisk tøj anbefales.
Har din arbejdsplads ikke et egnet lokale til førstehjælpsundervisning, kan vi arrangere kursuslokaler for jer.
Undervisningen på kurset er baseret på en høj grad af elevinvolvering, hvor et stort antal træningsøvelser fra jeres hverdag sikrer et højt indlæringsniveau og langtidshold- bare førstehjælpsfærdigheder. Dette undersøttes af, at vi altid har rigeligt udstyr med til, at alle hele tiden kan være aktive under træningsøvelserne og dermed få det op- timale udbytte ud af kurset.


Målgruppe

Virksomheder, institutioner og foreninger. Der kræves ingen forudsætninger. Alle kan deltage. Alle kan deltage. Der kræves ingen forudsætninger.


Kursuspriser

Kr. 7.500,00 ex moms.
Ovenstående priser gælder for kurser på Sjælland samt Lolland og Falster. Ved kurser i Jylland / på Fyn tillægges et transportgebyr på kr. 1,60 ex moms pr. km Indhent tilbud for kurser på ikke-brofaste øer.
Priserne er inkl. kursusmaterialer og kursusbeviser.


Deltagerantal

Max. 16Book et kursus

Firma*
Kontaktperson*
Hvor skal kurset holdes?*
Telefonnummer*
E-mail*
Evt. besked