Førstehjælpskurser

Genopfriskningskursus i førstehjælp


Førstehjælpsundervisning under Corona

Vores førstehjælpsundervisning følger kravene fra myndighederne og Dansk Førstehjælpsråd for at undgå smittespredning.

Læs Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer for førstehjælpsundervisning her:


Kursets varighed

3 timer


Formål

Kursets formål er at sikre, at du og dine kolleger bevarer jeres førstehjælpskompetencer således, at I til enhver tid kan gribe effektivt ind ved større eller mindre ulykker. Ny forsk- ning gør, at principperne i førstehjælp ændrer sig løbende. Generelt anbefaler vi, at du genopfrisker dine færdigheder i førstehjælp en gang årligt og gennemføre et helt kursus- forløb på 7 timer hvert 2 år.


Indhold

• Repetition af det indlærte fra foregående førstehjælpskursus

• Opdatering af nye tiltag og nye retningslinier indenfor førstehjælp

• Ved bestilling må du gerne oplyse, hvis der er er særlige emner, I ønsker gennemgået

• Situationsøvelser


Kursets rammer

Kurset afvikles gerne på din arbejdsplads for at skabe så realistiske situationsspil som muligt med udgangspunkt i de ulykkestyper, som vil være mest sandsynlige netop her. Der kræves god plads til øvelser og praktisk tøj anbefales.
Har din arbejdsplads ikke et egnet lokale til førstehjælpsundervisning, kan vi arrangere kursuslokaler for jer.
Undervisningen på kurset er baseret på en høj grad af elevinvolvering, hvor et stort antal træningsøvelser fra jeres hverdag sikrer et højt indlæringsniveau og langtidshold- bare førstehjælpsfærdigheder. Dette undersøttes af, at vi altid har rigeligt udstyr med til, at alle hele tiden kan være aktive under træningsøvelserne og dermed få det op- timale udbytte ud af kurset.


Målgruppe

Genopfriskningskurset forudsætter, at du og dine kolleger har gennemført et første- hjælpskursus minimum på niveau med kurset ”Almen Førstehjælp+hjertestart” indenfor de sidste to år.


Kursuspriser

Kr. 4.200,00 ex moms.
Ovenstående priser gælder for kurser på Sjælland samt Lolland og Falster. Ved kurser i Jylland / på Fyn tillægges et transportgebyr på kr. 1,60 ex moms pr. km Indhent tilbud for kurser på ikke-brofaste øer.
Priserne er inkl. kursusmaterialer og kursusbeviser.


I må meget gerne spille ud med et par datoer og tidspunkter, I har præference for, Så sørger vi for en instruktør til jeres kursus. Vi arrangerer kurser både i dag- og aftentimer samt i weekender.


Deltagerantal

Max. 16Book et kursus

Firma*
Kontaktperson*
Hvor skal kurset holdes?*
Telefonnummer*
E-mail*
Evt. besked