Om Livredningskurser

Vores mål er at sikre, at du efter et kursus hos os er handledygtig og kan yde den nødvendige førstehjælp ved både større og mindre ulykker.


Vores undervisningsfilosofi er mindre foredrag og mere træning, da forskning viser, at det er træningen, der giver førstehjælpsfærdigheder, og at det er færdighederne, der redder liv. Man kan heller ikke lære at svømme, danse eller køre bil ved at læse i en bog eller høre et foredrag.
Derfor har vi altid rigeligt med hjertestartere, dukker og andet førstehjælpsudstyr med på vores kurser til, at alle hele tiden kan være aktive under vores mange træningsøvelser, og dermed få det optimale udbytte af kurset.


I en alvorlig ulykkessituation bliver du udsat for hormon induceret stress, som blandt andet medfører, at din puls stiger voldsomt, at du begynder at svede, at du mister din finmotorik og kan blive handlingslammet.


• Træning modvirker hormon induceret stress

• Træning giver langt bedre læring/færdigheder end andre læringsformer

• Træning gør dig handledygtig i en skarp situation

• Træning gør dine nye færdigheder mere langtidsholdbare


På vores kurser arbejder vi efter en simpel model, som gør førstehjælpen nemmere at huske, og du efterfølgende selv kan bruge til at holde dine nye færdigheder friske i lang tid efter kurset.
Læringstrekanten i førstehjælpsundervisning


På vores kurser får du undervisning af erfarne og engagerede instruktører. Alle vores instruktører og livredningsdommere er certificerede og har mere end 15 års erfaring. Hver enkelt har sin viden indenfor redning i praksis, ledelse, forsvaret, politiet, livredning, kystlivredning og undervisning. Herudover trækker vi på sygeplejersker, læger og farmaceuter i sundhedssektoren.


Yderligere fordele ved at vælge Livredningskurser


• Vi kommer ud til jer i hele landet.


• Vi arrangerer jeres kursus, når I har brug for det og passer bedst ind i jeres drift - i både dag- og aftentimer samt i weekender.


• Vi indsætter det antal instruktører og livredningsdommere, der er nødvendigt for at nå hele jeres kursus samt evt. eksamination af livredningsprøver indenfor den tidsramme, I har ønsket. Vi kan løse selv de største opgaver.


• På vores kurser bliver den enkelte kursist løbende udfordret med praktiske øvelser, som løses i grupper og selvstændigt. Det sikrer både et højt læringsniveau, og at de nye færdigheder er langtidsholdbare.


Det giver jer stor fleksibilitet ved planlægning af jeres førstehjælps- eller livredningskursus og sikkerhed for, at både kursus og evt. prøveafvikling er i en høj kvalitet.


Livredningskurser står endvidere også bag udviklingen af både Den Kompetencegivende Bassinprøve og Varmtvandsbassinprøven. Begge prøver er reelle uddannelser med afsluttende eksamination målrettet hver deres bassintype og bygget op efter samme koncept, som sikrer et højt niveau i alle livredderens 3 livredningsmæssige kompetenceområder:


• Livredningsteknikker i vandet

• Svømmehalsrelateret førstehjælp

• Anlægsdel, hvor du blandt andet demonstrerer stort kendskab til beredskabsplaner, flugtveje, placering af genoplivningsudstyr, tiltag i den specifikke svømmehal, der forebygger ulykker mv.


Vi har igennem årene leveret hjertestartere til en lang række virksomheder, offentlige institutioner, private, boligforeninger, forsamlingshuse mv. i hele landet. Ved køb eller leasing af hjertestarter får du solid rådgivning omkring bl.a.:


• Placering

• Indendørs- og udendørs opbevaringsløsninger

• Klimasikring

• Synlighed

• Tyverisikring

• Ekstra udstyr

• Serviceaftale

• Uddannelse

• Forsikringsløsninger

• Drift- og totaløkonomi


..således at din hjertestarterløsning altid er 100% tilpasset dine behov.Sammenhæng mellem træning og sikkerheden i svømmehallen


Brug for hjælp?

Evt. Firma
Navn / Kontaktperson*
Telefonnummer*
E-mail*
Evt. besked