Kompetencegivende

bassinprøve- og livredderkurser

Bassinlivredderprøvekurser


Varighed

6 timer + prøve


Målgruppe

Svømmeklubber, der kan stille kursusfaciliteter til rådighed for kursus og afvikling af prøver.


Enkeltpersoner, der ønsker bassinlivredderprøven kan deltage på vores åbne bassinprøvekurser. Kontakt os på: kontakt@livredningskurser.dk / tlf 20781525 for at høre mere om denne mulighed.


FAQ

Vi bliver ofte stillet spørgsmålet: Er en "bassinlivredder" det samme som en livreddder i en svømmehal? Det er det ikke. Langt de fleste svømmehaller i Danmark anvender Erhvervslivredderprøven til at teste personalets livredningsfærdigheder. Erhvervslivredderprøven har et højere niveau, er mere fyskisk krævende og indeholder flere livredningsfaglige elementer end bassinlivredderprøven bl.a. frigørelsesgreb (selvforsvar i vandet).


Formål

Formålet med uddannelsen er, at aflægge og bestå bassinlivredderprøven fra Dansk Svømmeunion.


Kursusindhold

• Ulykkesdisponering

• Redningskæden

• Hjerte-Lunge-Redning (HLR)

• brug af hjertestarter (AED)

• Brug af ilt (Oxygén)

• skadestedsledelse

• Psykologi

• Svømmehallens farlige områder / forebyggelse af ulykker

• Svømmehallens sikkerhedsplaner

• Håndtering af klor og syre

• Drukneulykker

• Livstruende blødninger

• Shock og shockforebyggelse

• Saunaulykker

• Faldulykker

• Fremmedlegemer i luftvejene

• Stabilisering ved brud på nakke/rygsøjle

• Sygdomme: Epilepsi, sukkersyge, blodpropper

• Anatomi

• Bjærgeteknikker

• Dykketeknikker

• Ophalingsteknikker

• Nødflytning

• Situationsøvelser

• Aflæggelse af bassinlivredderprøven


På kurset gennemgår vi også sikkerhedsprocedurerne for jeres svømmeanlæg. Vi kan stort set altid komme med forbedringsforslag til svømmehallens sikkerhedsprocedure ligesom I lærer en række værktøjer til efterfølgende selv at arbejde med at forbedre jeres sikkerhedsprocedurer.


Bassinlivredderprøvens indhold

1. Prøvetager fremviser og gennemgår sikkerhedsforanstaltningerne på anlægget.

2. Udspring fra bassinkant efterfulgt af 200 meter fri svømning. De første 50 m skal svømmes med hovedet over vand (maksimal tid på første 50 m: 1 min. 30 sek.)

3. To på hinanden følgende dykninger fra vandtrædning til bassinbund efter bjærge- dukke. Efter anden dykning bjærges dukken til nærmeste kant.

4. Udspring fra bassinkant og redning af panisk nødstedt ved brug af beroligende kommunikation og flydehjælpemidler.

5. Udspring fra bassinkant efterfulgt af 25 m bjærgning af medie og ophaling med hjælper. Undervejs demonstreres HLR ved assistance fra hjælper samt kunstig åndedræt i vand.

6. Udspring fra bassinkant og 10 meters skrådyk efter bjærgedukke, ophaling af medie, hvorefter HLR demonstreres på junior- eller spædbarnsdukke.


7. Håndtering af nakkeskade.

8. Mundtlig eksamination i førstehjælp. Herunder brug af anlæggets genoplivnings- udstyr.

Øvelserne 2-7 udføres påklædt, som minimum består af shorts og T-shirt. Svømmebriller er ikke tilladt.


Forudsætninger

Kurset forudsætter, at du kan svømme 200 m, heraf de første 50 m under 1 minut og 30 sekunder, at du kan dykke ned på bunden 3 gange i din svømmehal. Alle, der er fyldt 17 år inden årets udgang kan indstille sig til bassinlivredderprøven. Der må under prøven ikke anvendes svømmebriller og andre hjælpemidler.


Kursets rammer

Kurset består både af teori og praktiske øvelser i førstehjælp samt træning i livredningsteknikker i vandet. Derfor medbringes badetøj på kurset, ligesom praktisk tøj anbefales under førstehjælpsøvelserne. Til selve prøven (vanddelen) skal du endvidere anvende shorts og t-shirt.


Supplerende svømmetræning

Kursister, der er utryg ved svømning eller dykning, giver vi gerne supplerende svømmeundervisning. Ring til os på tlf. 20781525 og hør nærmere om dette tilbud.


Læs også artiklen "Hvilken livredningsprøve skal jeg vælge".Book et kursus

Svømmeklub / Svømmehal*
Kontaktperson*
I hvilken svømmehal skal kurset holdes?*
Telefonnummer*
E-mail*
Evt. besked