Kompetencegivende

bassinprøve- og livredderkurser

Åbne kompetencegivende bassinprøvekurser for livredderaspiranter, svømmelærere, pædagoger mv.


Varighed

6 timer + prøve


Vil du gerne være livredder? eller er du svømmelærer eller pædagog og ønsker at kunne varetage vandsikkerheden, når din skole eller institution er i svømmehallen eller på stranden med børnene?


Som skolelærer eller pædagog påhviler der dig et særligt juridisk ansvar, når I er i svømmehallen med børnene, og du bør derfor have samme livredningsniveau som livredderne i svømmehallen.


Læs mere om pædagogers og skolelæreres juridiske ansvar for sikkerheden, når de er i svømmehallen med børnene


På det kompetencegivende bassinprøvekursus træner vi dig i alle livredderens tre sikkerhedsmæssige kompetenceområder:


• Livredningsteknikker i vand

• Svømmehalsrelateret førstehjælp

• Svømmehallens beredskabsplan / forebyggelse af ulykker i svømmehallen


hvor du opnår et livredningsfagligt niveau, der rent sikkerhedsmæssigt gør dig i stand til at gå ind i svømmehallens vagtplan fra dag 1 eller udfylde rollen som sikkerhedsansvarlig for din skoles svømmeundervisning eller din institutions vandaktiviteter i svømmehallen.

Målgruppe

Livredderaspiranter, aspiranter til politiskolen og ambulanceredderskolen, pædagoger, svømmelærere, sejlklubsinstruktører og andre med ansvar ved vandaktiviteter.


Jeg vil gerne være livredder i en svømmehal

Kurset er for dig, der sikkerhedsmæssigt ønsker at blive kvalificeret til livredderjobbet i en svømmehal. Er du pt. uden job, kan du i nogen tilfælde få din a-kasse til at betale kursusafgiften. Forhør dig i din a-kasse om denne mulighed. Læs også vores brochure Hvordan bliver jeg livredder?".Strandsikkerhed

Indeholder dit kursus også modulet ”Strandsikkerhed” bliver du også klædt på til at være sikkerhedsansvarlig for en skoles/institutions vandaktiviteter på stranden. På dette modul lære du bl.a. at risikovurdere en fremmed strand, at lave en beredskabsplan for hvordan I skal håndtere en evt. ulykke, at organisere sikre vandaktiviteter og eftersøgningsstrategier, hvis et barn pludselig skulle blive væk på stranden.
Er din målsætning med kurset at blive fx. livredder i en svømmehal, giver dette modul en bredere forståelse for hvordan beredskabsplaner er opbygget, og hvordan vi organisere sikre vandaktiviteter - også i svømmehallen.


Kursusindhold

• Ulykkesdisponering

• Redningskæden

• Hjerte-Lunge-Redning (HLR)

• Genoplivningsudstyr, ilt (oxygén), Hjertestarter (AED)

• Psykologi og skadestedsledelse

• Svømmehallens farlige områder

• Svømmehallens sikkerhedsplan

• Drukneulykker

• Livstruende blødninger

• Shock og shockforebyggelse

• Saunaulykker

• Faldulykker

• Stabilisering ved brud på nakke/rygsøjle

• Fremmedlegemer i luftvejene

• Sygdomme: Epilepsi, sukkersyge, blodpropper

• Smitterisiko

• Anatomi

• Frigørelsesgreb

• Bjærgeteknikker

• Dykketeknikker

• Ophalingsteknikker

• Nødflytning

• Situationsøvelser

• Aflæggelse af kompetencegivende bassinprøve


Den kompetencegivende bassinprøves indhold

Overordnet består den kompetencegivende bassinprøve af 3 dele:

• En anlægsdel

• Livredningsteknikker i vandet

• Svømmehalsrelateret førstehjælp - herunder brug af svømmehallens genoplivnings- udstyr


1. Prøvetager skal kunne redegøre for svømmehallens alarmerings-/evakueringsplan ved ulykker - herunder brand og klorudslip, foranstaltninger til at forebygge ulykker ved fx. vipper, vandrutshebaner mv.

2. Udspring efterfulgt af 50 m svømning. Maksimal tid 1½ min.

3. To på hinanden følgende dykninger fra vandtrædning til dukke på bassinbund

4. Undsætning af panisk svømmer, efterfulgt af 10 meter bjærgning og afsluttende

med sikker aflevering ved kant.

5. Ny variant af undsætning af panisk svømmer efterfulgt af 25 m bjærgning af roligt medie, sikker aflevering og ophaling med hjælper.

6. Udspring fra bassinkant og 10 meters dykning efter bjærgedukke på dybeste sted, optagning af medie og klargøring til genoplivning.

7. Teoretisk / praktisk prøve, hvor prøvetager demonstrerer overblik i svømmehals- relateret førstehjælp samt brug af svømmehallen genoplivningsudstyr - herunder brug af ilt (oxygen) og hjertestarter (AED).


Øvelserne 2-6 udføres påklædt, i sammenhæng og uden unødvendige pauser. På- klædning er den, prøvetager anvender i svømmehallen – dog minimum t-shirt.


Forudsætninger

Kurset forudsætter, at du kan svømme 50 m med t-shirt på under 1.30 min., samt at du kan dykke ned på bunden 3 gange. Bassinet er 4 meter dybt. Hvis det er længe siden, du har været i svømmehallen, kan det være en god ide at tage i svømme- hallen og teste dine dykkefærdigheder af, inden du melder dig til kurset.


Kompetencegivende kursusbevis

Efter bestået uddannelse modtager du det kompetencegivende bassinprøvebevis, som er adgangsgivende til livredderjob (i mange svømmehaller kommer du end ikke til samtale, hvis du ikke har fremsendt et livredningsbevis sammen med din ansøgning). Ud over livredderjob, giver uddannelsen dig også et stærkt kort på hånden, hvis du søger ind på fx. ambulanceredderskolen, job som svømmelærer i folkeskolen eller pædagog i institutioner, der har aktiviteter i svømmehallen eller tager på sommerkoloni ved stranden, da du nu er uddannet til at være skolens eller institutionens sikkerhedsansvarlige ved alle vandaktiviteter.


Kursets rammer

Bassinprøvekurset består af en blanding af teori og praktiske øvelser i førstehjælp samt træning i livredningsteknikker i vandet. Derfor medbringes badetøj på kurset, ligesom praktisk tøj anbefales under førstehjælpsøvelserne. Til selve bassinprøven (vanddelen) skal du endvidere medbringe en t-shirt.


Supplerende svømmetræning

Kursister, der er utryg ved svømning eller dykning, giver vi gerne supplerende svømmeundervisning. Ring til os på tlf. 20781525 og hør nærmere om dette tilbud.Kursustilmelding

Evt. Firma
Navn
Adresse
Postnummer og by
Tlf. nr.
E-mail
Evt. besked

Kursuskalender

foråret 2019


Hold IS-MAR-19

Bassinprøvekursus inkl. strandsikkerhed

4. marts 2019 - kl. 08.30-15.30

Aflæggelse af bassinprøve

11. marts 2019 - kl. 09.00-15.30

Sted:

Islevbadet

Nørrevangen 8

2610 Rødovre


Pris:   Kr. 1.400,- inkl. momsHold IS-MAJ-19 - (Udsolgt)

Bassinprøvekursus inkl. strandsikkerhed

27. maj 2019 - kl. 08.30-15.30

Aflæggelse af bassinprøve

3. juni 2019 - kl. 09.00-15.50

Sted:

Islevbadet

Nørrevangen 8

2610 Rødovre


Pris:   Kr. 1.400,- inkl. momsHold IS-JUN-19

Bassinprøvekursus inkl. strandsikkerhed

14. juni 2019 - kl. 08.30-15.50

Aflæggelse af bassinprøve

21. juni 2019 - kl. 09.00-15.50

Sted:

Islevbadet

Nørrevangen 8

2610 Rødovre


Pris:   Kr. 1.400,- inkl. moms


Datoene for vores kurser i efteråret 2019 ventes klar i begyndelsen af august