Kompetencegivende

bassinprøve- og livredderkurser

Åbne kompetencegivende bassinprøvekurser for livredderaspiranter, svømmelærere, pædagoger mv.


Varighed

6 timer + prøve


Vil du gerne være livredder? eller er du svømmelærer eller pædagog og ønsker at kunne varetage vandsikkerheden, når din skole eller institution er i svømmehallen eller på stranden med børnene?


Som skolelærer eller pædagog påhviler der dig et særligt juridisk ansvar, når I er i svømmehallen med børnene, og du bør derfor have samme livredningsniveau som livredderne i svømmehallen.


Læs mere om pædagogers og skolelæreres juridiske ansvar for sikkerheden, når de er i svømmehallen med børnene


På det kompetencegivende bassinprøvekursus træner vi dig i alle livredderens tre sikkerhedsmæssige kompetenceområder:


• Livredningsteknikker i vand

• Svømmehalsrelateret førstehjælp

• Svømmehallens beredskabsplan / forebyggelse af ulykker i svømmehallen


hvor du opnår et livredningsfagligt niveau, der rent sikkerhedsmæssigt gør dig i stand til at gå ind i svømmehallens vagtplan fra dag 1 eller udfylde rollen som sikkerhedsansvarlig for din skoles svømmeundervisning eller din institutions vandaktiviteter i svømmehallen.

Målgruppe

Livredderaspiranter, aspiranter til politiskolen og ambulanceredderskolen, pædagoger, svømmelærere, sejlklubsinstruktører og andre med ansvar ved vandaktiviteter.


Jeg vil gerne være livredder i en svømmehal

Kurset er for dig, der sikkerhedsmæssigt ønsker at blive kvalificeret til livredderjobbet i en svømmehal. Er du pt. uden job, kan du i nogen tilfælde få din a-kasse til at betale kursusafgiften. Forhør dig i din a-kasse om denne mulighed. Læs også vores brochure Hvordan bliver jeg livredder?".


Kursusindhold

• Ulykkesdisponering

• Redningskæden

• Hjerte-Lunge-Redning (HLR)

• Genoplivningsudstyr, ilt (oxygén), Hjertestarter (AED)

• Psykologi og skadestedsledelse

• Svømmehallens farlige områder

• Svømmehallens sikkerhedsplan

• Drukneulykker

• Livstruende blødninger

• Shock og shockforebyggelse

• Saunaulykker

• Faldulykker

• Stabilisering ved brud på nakke/rygsøjle

• Fremmedlegemer i luftvejene

• Sygdomme: Epilepsi, sukkersyge, blodpropper

• Smitterisiko

• Anatomi

• Frigørelsesgreb

• Bjærgeteknikker

• Dykketeknikker

• Ophalingsteknikker

• Nødflytning

• Situationsøvelser

• Aflæggelse af kompetencegivende bassinprøve


Den kompetencegivende bassinprøves indhold

Overordnet består den kompetencegivende bassinprøve af 3 dele:

• En anlægsdel

• Livredningsteknikker i vandet

• Svømmehalsrelateret førstehjælp - herunder brug af svømmehallens genoplivnings- udstyr


1. Prøvetager skal kunne redegøre for svømmehallens alarmerings-/evakueringsplan ved ulykker - herunder brand og klorudslip, foranstaltninger til at forebygge ulykker ved fx. vipper, vandrutshebaner mv.

2. Udspring efterfulgt af 50 m svømning. Maksimal tid 1½ min.

3. To på hinanden følgende dykninger fra vandtrædning til dukke på bassinbund

4. Undsætning af panisk svømmer, efterfulgt af 10 meter bjærgning og afsluttende

med sikker aflevering ved kant.

5. Ny variant af undsætning af panisk svømmer efterfulgt af 25 m bjærgning af roligt medie, sikker aflevering og ophaling med hjælper.

6. Udspring fra bassinkant og 10 meters dykning efter bjærgedukke på dybeste sted, optagning af medie og klargøring til genoplivning.

7. Teoretisk / praktisk prøve, hvor prøvetager demonstrerer overblik i svømmehals- relateret førstehjælp samt brug af svømmehallen genoplivningsudstyr - herunder brug af ilt (oxygen) og hjertestarter (AED).


Øvelserne 2-6 udføres påklædt, i sammenhæng og uden unødvendige pauser. På- klædning er den, prøvetager anvender i svømmehallen – dog minimum t-shirt.


Forudsætninger

Kurset forudsætter, at du kan svømme 50 m med t-shirt på under 1.30 min., samt at du kan dykke ned på bunden 3 gange. Bassinet er 4 meter dybt. Hvis det er længe siden, du har været i svømmehallen, kan det være en god ide at tage i svømme- hallen og teste dine dykkefærdigheder af, inden du melder dig til kurset.


Kompetencegivende kursusbevis

Efter bestået uddannelse modtager du det kompetencegivende bassinprøvebevis, som er adgangsgivende til livredderjob (i mange svømmehaller kommer du end ikke til samtale, hvis du ikke har fremsendt et livredningsbevis sammen med din ansøgning). Ud over livredderjob, giver uddannelsen dig også et stærkt kort på hånden, hvis du søger ind på fx. ambulanceredderskolen, job som svømmelærer i folkeskolen eller pædagog i institutioner, der har aktiviteter i svømmehallen eller tager på sommerkoloni ved stranden, da du nu er uddannet til at være skolens eller institutionens sikkerhedsansvarlige ved alle vandaktiviteter.


Kursets rammer

Bassinprøvekurset består af en blanding af teori og praktiske øvelser i førstehjælp samt træning i livredningsteknikker i vandet. Derfor medbringes badetøj på kurset, ligesom praktisk tøj anbefales under førstehjælpsøvelserne. Til selve bassinprøven (vanddelen) skal du endvidere medbringe en t-shirt.


Kursuspris

Kursuspris for den kompetencegivende Bassinprøve inkl. undervisningsmaterialer og udstedelse af kompetencegivende bassinprøvebevis: kr. 990,00 inkl. moms


Bekræftelse

Når du har tilmeldt dig et kursus via tilmeldingsformularen i venstre side, sender vi indenfor 10 timer en e-mail-bekræftelse på, at vi har reserveret en plads til dig på det ønskede hold. Vedhæftet denne e-mail er også fakturaen med yderligere informa- tion om kurset. Når fakturaen er betalt, er du endelig optaget på holdet.


Supplerende svømmetræning

Kursister, der er utryg ved svømning eller dykning, giver vi gerne supplerende svømmeundervisning. Ring til os på tlf. 20781525 og hør nærmere om dette tilbud.Kursustilmelding

Evt. Firma
Navn
Adresse
Postnummer og by
Tlf. nr.
E-mail
Evt. besked

Kursuskalender

efteråret 2018


Hold KI-NOV-18

Bassinprøvekursus

11. november 2018 - kl. 11.00-17.00

Aflæggelse af bassinprøve

18. november 2018 - kl. 12.30-17.30

Sted:

Kildeskovshallen

Adolpsvej 25

2820 Gentofte


Pris:   Kr. 990,- inkl. moms


Datoene for vores kurser i foråret 2019 ventes klar i november