Kompetencegivende

bassinprøve- og livredderkurser

Åbne kompetencegivende bassinprøvekurser inkl. strandsikkerhed for livredderaspiranter, svømmelærere, pædagoger mv.


Varighed

6½ time + prøve


Vil du gerne være livredder? eller er du svømmelærer eller pædagog og ønsker at kunne varetage vandsikkerheden, når din skole eller institution er i svømmehallen eller på stranden med børnene?


Dette kursus er en samlet sikkerhedsløsning for skoler og institutioner, der har aktiviteter i både svømmehallen og på stranden. Kurset er samtidig kompetencegivende for kursister, som ønsker at blive livredder i en svømmehal.


På kurset bliver du uddannet i alle den livredningsansvarliges kompetenceområder i såvel svømmehallen som på stranden.

Er du din skoles eller institutions sikkerhedsansvarlige ved vandaktiviteter, kan du læse mere om dit juridiske ansvar i vores brochure: ”Ansvar og sikkerhed – Livredningskurser for svømmelærere og pædagoger”Er dit mål at blive livredder i en svømmehal, kan du læse mere om de krav, der stilles til dig og dine færdigheder i livredderjobbet i vores brochure "Hvordan bliver jeg livredder?”.Kursusindhold

• Ulykkesdisponering

• Redningskæden

• Hjerte-Lunge-Redning (HLR)

• Genoplivningsudstyr, ilt (oxygén), Hjertestarter (AED)

• Psykologi og skadestedsledelse

• Svømmehallens farlige områder

• Svømmehallens sikkerhedsplan

• Drukneulykker

• Livstruende blødninger

• Shock og shockforebyggelse

• Saunaulykker

• Faldulykker

• Stabilisering ved brud på nakke/rygsøjle

• Fremmedlegemer i luftvejene

• Sygdomme: Epilepsi, sukkersyge, blodpropper

• Smitterisiko

• Anatomi

• Frigørelsesgreb

• Bjærgeteknikker

• Dykketeknikker

• Ophalingsteknikker

• Nødflytning

• Strandsikkerhed

• Risikovurdering af stranden

• Eftersøgningsstrategier (hvis et barn pludselig bliver væk)

• Beredskabsplaner for strandopholdet

• Sikkerhed ved vinterbadning

• Situationsøvelser

• Aflæggelse af kompetencegivende bassinprøve


Den kompetencegivende bassinprøves indhold

Overordnet består den kompetencegivende bassinprøve af 3 dele:

• En anlægsdel

• Livredningsteknikker i vandet

• Svømmehalsrelateret førstehjælp - herunder brug af svømmehallens genoplivningsudstyr + strandsikkerhed


1. Prøvetager skal kunne redegøre for svømmehallens alarmerings-/evakueringsplan ved ulykker - herunder brand og klorudslip, foranstaltninger til at forebygge ulykker ved fx. vipper, vandrutshebaner mv.

2. Udspring efterfulgt af 50 m svømning. Maksimal tid 1½ min.

3. To på hinanden følgende dykninger fra vandtrædning til dukke på bassinbund

4. Undsætning af panisk svømmer, efterfulgt af 10 meter bjærgning og afsluttende med sikker aflevering ved kant.

5. Ny variant af undsætning af panisk svømmer efterfulgt af 25 m bjærgning af roligt medie, sikker aflevering og ophaling med hjælper.

6. Udspring fra bassinkant og 10 meters dykning efter bjærgedukke på dybeste sted, optagning af medie og klargøring til genoplivning.

7. Teoretisk / praktisk prøve, hvor prøvetager demonstrerer overblik i svømmehals- relateret førstehjælp samt brug af svømmehallen genoplivningsudstyr - herunder brug af hjertestarter (AED) + strandsikkerhed.


Øvelserne 2-6 udføres påklædt, i sammenhæng og uden unødvendige pauser. På- klædning er den, prøvetager anvender i svømmehallen – dog minimum t-shirt.


Forudsætninger

Kurset forudsætter, at du kan svømme 50 m med t-shirt på under 1.30 min., samt at du kan dykke ned på bunden 3 gange. Bassinet er 3,8 meter dybt. Hvis det er længe siden, du har været i svømmehallen, kan det være en god ide at tage i svømmehallen og teste dine dykkefærdigheder af, inden du melder dig til kurset.


Kompetencegivende kursusbevis

Efter bestået uddannelse modtager du det kompetencegivende bassinprøvebevis, som er adgangsgivende til livredderjob (i mange svømmehaller kommer du end ikke til samtale, hvis du ikke har fremsendt et livredningsbevis sammen med din ansøgning). Ud over livredderjob, giver uddannelsen dig også et stærkt kort på hånden, hvis du søger ind på fx. ambulanceredderskolen, job som svømmelærer i folkeskolen eller pædagog i institutioner, der har aktiviteter i svømmehallen eller tager på sommerkoloni ved stranden, da du nu er uddannet til at være skolens eller institutionens sikkerhedsansvarlige ved alle vandaktiviteter.


Kursets rammer

Bassinprøvekurset består af en blanding af teori og praktiske øvelser i førstehjælp samt træning i livredningsteknikker i vandet. Derfor medbringes badetøj på kurset, ligesom praktisk tøj anbefales under førstehjælpsøvelserne. Til selve bassinprøven (vanddelen) skal du endvidere medbringe en t-shirt.


Supplerende svømmetræning

Kursister, der er utryg ved svømning eller dykning, giver vi gerne supplerende svømmeundervisning. Ring til os på tlf. 20781525 og hør nærmere om dette tilbud.Kursustilmelding

Evt. Firma
Navn
Adresse
Postnummer og by
Tlf. nr.
E-mail
Evt. besked

Kursuskalender

Forår 2022


Hold IS-NOV-21 - Fuldt booket

Bassinprøvekursus inkl. strandsikkerhed

15. november 2021 - kl. 08.30-16.00

Aflæggelse af bassinprøve

22. november 2021 - kl. 09.00-16.00

Sted:

Islevbadet

Nørrevangen 8

2610 Rødovre


Pris:   Kr. 1.600,- inkl. momsHold IS-FEB-22

Bassinprøvekursus inkl. strandsikkerhed

21. februar 2022 - kl. 08.30-16.00

Aflæggelse af bassinprøve

28. februar 2022 - kl. 09.00-16.00

Sted:

Islevbadet

Nørrevangen 8

2610 Rødovre


Pris:   Kr. 1.600,- inkl. momsDatoer for vores kurser i resten af foråret 2022 ventes klar i løbet af februar