Kompetencegivende

bassinprøve- og livredderkurser

Kompetencegivende bassinprøvekursus for skoler og institutioner - inkl. strandsikkerhed (kan fravælges)


Varighed

6½ timer + prøve


Dette kursus er en samlet sikkerhedsløsning for skoler og institutioner, der har aktiviteter i både svømmehallen og på stranden.


På kurset bliver du uddannet i alle den livredningsansvarliges kompetenceområder i såvel svømmehallen som på stranden.360 grader sikkerhed i svømmehallen
360 grader sikkerhed i svømmehallenHar I ikke aktiviteter på stranden, kan I fravælge modulet "Sikkerhed på stranden".


Ring til os på tlf. 20781525 og lad os sammen planlægge et kursusforløb, som passer ind i jeres tidsplaner.


Læs også vores brochure (PDF):

"Ansvar og sikkerhed - Livredningskurser for svømmelærere og pædagoger"Sikkerhedsanbefalinger for skoler og institutioner

Her kan du endvidere læse mere om sikkerhedsanbefalingerne, og hvad lovgivningen siger på området

Fleksible kursusløsninger

Jeres bassinprøvekursus kan afvikles som et heldagskursus inkl. prøver, men vi anbefaler at dele kursus- og prøvedel på hver sin dag. Det giver den enkelte bedre mulighed for at forberede sig til prøveaflæggelsen.


Har nogle af jeres kursister ikke mulighed for at komme til prøveaflæggelsen på jeres kursus (ved delt kursus), kan de alternativt og uden beregning aflægge selve bassinprøven på vores åbne bassinprøvekurser - dog senest 3 måneder efter jeres kursus.


Børnene er jeres ansvar - også i svømmehallen og på stranden Rent juridisk har skolen eller institutionen ansvaret for børnene i svømmehallen uanset hvor mange livreddere, der er til stede. Det gælder også i offentlig svømmetid eller hvis en svømmehal stiller livreddere til rådighed ved jeres svømmeundervisning. Derfor bør skolelæreres og pædagogers livredningsniveau også være på samme niveau som en livredders, når I er i svømmehallen.

Her kan du læse mere om, hvad loven siger om svømmelæreres og pædagogers juridisk ansvar ved aktiviteter i svømmehallen eller på stranden.


Kursusindhold

• Ulykkesdisponering

• Redningskæden

• Hjerte-Lunge-Redning (HLR)

• Genoplivningsudstyr, ilt (oxygén), Hjertestarter (AED)

• Psykologi og skadestedsledelse

• Svømmehallens farlige områder

• Svømmehallens sikkerhedsplan

• Drukneulykker

• Saunaulykker

• Livstruende blødninger

• Shock og shockforebyggelse

• Saunaulykker

• Faldulykker

• Stabilisering ved brud på nakke/rygsøjle

• Nødflytning

• Fremmedlegemer i luftvejene

• Sygdomme: Epilepsi, sukkersyge, blodpropper

• Smitterisiko

• Anatomi

• Bjærgeteknikker

• Dykketeknikker

• Frigørelsesgreb

• Ophalingsteknikker

• Strandsikkerhed

• Risikovurdering af stranden

• Eftersøgningsstrategier (hvis et barn pludselig bliver væk)

• Beredskabsplaner for strandopholdet

• Sikkerhed ved vinterbadning

• Situationsøvelser

• Aflæggelse af kompetencegivende bassinprøve


Den kompetencegivende bassinprøves indhold

Overordnet består den kompetencegivende bassinprøve af 3 dele:

• En anlægsdel / Sikkerhed i svømmehallen

• Livredningsteknikker i vandet

• Svømmehalsrelateret førstehjælp - herunder brug af svømmehallens genoplivnings- udstyr + strandsikkerhed


1. Prøvetager skal kunne redegøre for svømmehallens alarmerings-/evakueringsplan ved ulykker - herunder brand og klorudslip, foranstaltninger til at forebygge ulykker ved fx. vipper, vandrutshebaner mv.

2. Udspring efterfulgt af 50 m svømning. Maksimal tid 1½ min.

3. To på hinanden følgende dykninger fra vandtrædning til dukke på bassinbund

4. Undsætning af panisk svømmer, efterfulgt af 10 meter bjærgning og afsluttende med sikker aflevering ved kant.

5. Ny variant af undsætning af panisk svømmer efterfulgt af 25 m bjærgning af roligt medie, sikker aflevering og ophaling med hjælper.

6. Udspring fra bassinkant og 10 meters dykning efter bjærgedukke på dybeste sted, optagning af medie og klargøring til genoplivning.

7. Teoretisk / praktisk prøve, hvor prøvetager demonstrerer overblik i svømmehals- relateret førstehjælp samt brug af svømmehallen genoplivningsudstyr - herunder brug af ilt (oxygen) og hjertestarter (AED) + strandsikkerhed.


Øvelserne 2-6 udføres påklædt, i sammenhæng og uden unødvendige pauser. På- klædning er den, prøvetager anvender i svømmehallen – dog minimum t-shirt.


Forudsætninger

Kurset forudsætter, at du kan svømme 50 m med t-shirt på under 1.30 min., samt at du kan dykke ned på bunden 3 gange. Bassinet er 4 meter dybt. Hvis det er længe siden, du har været i svømmehallen, kan det være en god ide at tage i svømme- hallen og teste dine dykkefærdigheder af, inden du melder dig til kurset.


Supplerende svømmetræning

Hvis nogle af jer er utrygge ved svømning eller dykning, kan vi skræddersy et svømme- undervisningsforløb, der passer til jeres behov inden selve bassinprøvekurset. Lær fx. effektive dykketeknikker på blot en time, så I uden problemer kan komme til bunden. Ring til os på tlf. 20781525 for at aftale, hvordan vi kommer i gang med jeres svømmeunder- visning.Book et kursus

Skole- / institutionsnavn*
Kontaktperson*
Hvor skal kurset holdes?
Telefonnummer*
E-mail*
Evt. besked